logo

e-Service
ระบบสารสนเทศทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม
เพื่อประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชม
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 872487
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 52
ดาวน์โหลด
หนังสือแนะนำ

โกร้จยาม: วงเครื่องสายมอญ

👏จะพาท่านโลดแล่นไปในวัฒนธรรมดนตรีของชาวมอญ โกร้จยาม : วงเครื่องสายมอญ โดย พจณิชา ฤกษ์สมุทร หนังสือ โกร้จยาม: วงเครื่องสายมอญ มีผู้ให้ความสนใจอย่างกว้างขวาง ทําให้ผู้เขียน ปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนที่จะเป็นประโยชน์มากขึ้น สําหรับการตีพิมพ์ครั้งที่ 2 ผู้เขียนขอเรียนว่า หนังสือเล่มนี้ชื่อว่า “โกร้จยาม ...

VDO แนะนำขั้นตอนการใช้บริการ
เข้าสู่ระบบ
ค้นหา