11/09/2566 14:19:04
เพิ่มช่องทางในการชำระค่าธรรมเนียมการขอจดแจ้งการพิมพ์

ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2556 เป็นต้นไป สำนักหอสมุดแห่งชาติได้เพิ่มช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมการขอจดแจ้งการพิมพ์อีก 1 ช่องทาง โดยผู้ใช้สามารถชำระค่าธรรมเนียมผ่านการแสกน QR Code ในใบเสร็จที่พิมพ์จากในคำร้องขอจดแจ้งการพิมพ์ได้ หลังจากชำระเรียบร้อยแล้วให้ทางผู้ใช้ส่งสลิปการโอนเงินมาที่อีเมลล์ issn@nlt.go.th หรือหากทางผู้ใช้ประสงค์จะดำเนินการชำระผ่านธนาคารกรุงไทยก็ยังสามารถดำเนินการได้เช่นเดิม