logo

e-Service
ระบบสารสนเทศทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม
เพื่อประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือแนะนำ

 

การส่งสิ่งพิมพ์ตาม พ.ร.บ. จดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550

การส่งสิ่งพิมพ์ที่ได้รับเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) ที่หอสมุดแห่งชาติได้ออกให้ ให้ผู้พิมพ์ส่งสิ่งพิมพ์ จำนวน 2 ฉบับ ภายใน 30 วัน นับแต่วันเผยแพร่ ส่งที่ กลุ่มพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ถ.สามเสน วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ม.1

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ม.1 ได้ผ่านการตรวจจากกระทรวงศึกษาธิการเรียบร้อยแล้วสามารถนำไปใช้ในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเนื้อหาวิชาในชั้นนี้ประกอบด้วย บทที่ 1 การออกแบบอัลกอริทึม บทที่ 2 การออกแบบโปรแกรมอย่างง่าย บทที่ 3 การรวบรวมและประมวลผล ...

เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

สำหรับเด็ก ๆ ที่จะปูพื้นฐานการเป็นโปรแกรมมิ่ง ต้องมีความรู้เบื้องต้นที่ดีก่อนจึงจะต่อยอดองค์ความรู้ต่อไปได้ หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จะช่วยให้ทุกย่างก้าวของเด็กประสบความสำเร็จทางด้านนี้ ด้วยเนื้อหาดังนี้ บทที่ 1 การแสดงอัลกอริ ...

การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน (Python Programming)

การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน (Python Programming) จะทำให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมในเบื้องต้น ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่ฝึกการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยมีเนื้อหาดังนี้ บทที่ 1 ภาษาไพทอนเบื้องต้น บทที่ 2 ค่าคงที่ ตัวแปร ชนิดข้อมูล ตัวกระทำ บทที่ 3 นิพจน์ ประโยค บล็อก และฟังก์ชัน บทที่ 4 ...

ข่าวเสรีภาพออนไลน์

เผยแพร่ข่าวสารทางด้านสังคม การท่องเที่ยว การศึกษา กีฬา ต่างประเทศ อาชญากรรม และสื่อออนไลน์ กิจกรรมที่ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

เรื่องเล่าจากจักรวาล

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหาและข้อสอบโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชา ชีววิทยา และยังมีข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆ ข้อสอบทั้งหมดนี้ได้เรียบเรียงตามบท ตามหัวข้อ ตามหลักสูตรใหม่ล่าสุด และยังเรียงลำดับข้อสอบและเนื้อหาจากง่ายไปยาก ใช้ภาษาง่ายๆ ในการอธิบายทำให้ผู้อ่าน อ่านได้อย่างสบายๆ เข้าใจได้ง่าย และรวดเร็วอ ...

PHP WEB PROGRAMMING ฉบับ HELLO WORLD

หนังสือสอนการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP เล่มนี้ เนื้อหากระชับเหมาะกับผู้สนใจการเรียนรู้ภาษา PHP ตั้งแต่เบื้องต้น โดยเริ่มจากยังไม่รู้อะไรเลย จนถึงสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเองได้ต่อไป พร้อมทั้งมีคลิปวีดีโอให้ศึกษาไปพร้อมกับหนังสือ ซึ่งท่านสามารถดูคลิปวีดีโอได้จาก youtube.com/dwthai

คู่มือบรรลุธรรม ในธรรมชาติตนเอง

ความจริงของธรรมชาติที่เป็นเดิมแท้เป็นธรรมชาติที่มีอิสระตลอดเวลา ไม่มีชื่อไม่มีเรื่องราว ไม่มีใครเป็นเจ้าของ รู้สึกได้แต่แตะต้องไม่ได้ เข้าใจแล้วก็ต้องทิ้งความเข้าใจ ดูแล้วก็ต้องทิ้งดูรู้แล้วก็ต้องทิ้งรู้ ไม่มีเรื่องราวในดูและรู้หมดจดในตนเอง บริสุทธิ์ไม่ทิ้งร่องรอยใดให้ดูและรู้อีก แต่มีให้ดูมีให้รู้เ ...

พลังตัวเลขแห่งดวงดาว

พลังตัวเลขแห่งดวงดาว สอนดูเลขมงคล เบอร์มงคล นำไปใช้ดูเบอร์มือถือ และเลขมงคลอื่นๆ การค้นพบที่มาของตัวเลขมงคล * เล่าเรื่องตำนานและที่มาของความหมายตัวเลข * เราจะแทนค่าตัวเลขด้วยเทพแห่งดาวของกรีกได้อย่างไร * เชื่อมโยงเลขมงคลกับตำนานกรีกอย่างมีหลักเกณฑ์ และที่มาที่ไป * ช่วยเพิ่มเรื่องราว ความน่าสนใ ...

คาร์โบไฮเดรตในอาหาร : ชนิดและการใช้เป็นส่วนผสมอาหาร (Carbohydrate in Food : Types and Food Ingredients)

หนังสือเรื่อง “คาร์โบไฮเดรตในอาหาร: ชนิดและการใช้เป็นส่วนผสมอาหาร” เล่มนี้ ได้นำเสนอเนื้อหาในเชิงวิทยาศาสตร์ผสมผสานกับการประยุกต์ในผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อให้ผู้อ่านกลุ่มเป้าหมายได้ใช้ประโยชน์ สามารถใช้เป็นตำราประกอบการศึกษา สำหรับนิสิต นักศึกษา นักวิจัย และคณาจารย์ ที่ทำงานวิจัยเกี่ยวกับคาร์โบไฮเดรต โด ...

The song : Lost god ลำนำสุดท้ายของพระเจ้า

ในโลกแห่งหนึ่งซึ่งมีเทพเจ้าอยู่หนึ่งองค์ 'เทพเซียร์' ท่านได้สร้างสิ่งต่าง ๆ มากมายรวมถึงมนุษย์ แต่ทว่ามนุษย์นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดที่สุดเท่าที่เคยสร้างมา พวกเขามีความคิดเป็นของตัวเองและนั่นทำให้เกิดเรื่องราวห้าเรื่องราวของคนห้าคนที่เกี่ยวข้องกับการสูญสิ้นยุคของเทพเจ้า ความจริงเหล่านั้นม ...

มือใหม่สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ

การพยาบาลและการดูแลผู้สูงอายุ สำหรับประชาชน ผู้ดูแลและบุคลากรทางด้านการพยาบาล

ศัพท์ hsk5 จำง่ายๆสไตล์์์์์์์์คำพ้อง (จีน-ไทย)

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาการท่องจำคำศัพท์hsk โดยเฉพาะ เป็นวิธีที่ทำให้ผู้อ่านจำคำศัพท์ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ไม่ตรึงเครียด และสามารถนำไปประยุกต์ในการสอบวัดระดับภาษาจีนได้ จึงเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่มีพื้นฐานภาษาจีน ที่มีความสนใจอยากท่องจำคำศัพท์ เพื่อนำไปสอบวัดระดับภาษาจี ...

“งัดแงะแกะดาว” วิชาโหรทายหนู (เปรียบดั่งมีพรายมากระซิบ) “ฉบับพิเศษ ดวงยามสำเร็จ + ตำแหน่งดาว”

วิชาโหรทายหนู (เปรียบดั่งมีพรายมากระซิบ) “ฉบับพิเศษ ดวงยามสำเร็จ + ตำแหน่งดาว” “งัดแงะแกะดาว” การอ่านภพ การตีความหมายภพให้ลึกซึ้ง การอ่านดาว ว่าด้วยเรื่องดาว คู่ดาว + ดาวคู่ธาตุต่าง ๆ นิสัยดาว + แกะดาวตามคำถามนั้น ๆ มีความหมายดาวมากมายให้ได้อ่านและทำความเข้าใจ มีตำแหน่งดาว ทำเนียบดาว ความห ...

ยามพรายกระซิบ (โหรทายหนู) “ดวงตัวอย่าง”

หนังสือยามพรายกระซิบ (โหรทายหนู) เป็นดวงยามตัวอย่างอันกล่าวถึงเรื่องการถามยามตามเวลานั้น ๆ การใช้เวลาเป็นยามถาม แล้วออกคำพยากรณ์ตามเวลาถามนั้น ๆ การพยากรณ์ไม่ต้องใช้ วัน-เดือน-ปีเกิดของเจ้าชะตา เจ้าชะตาสามารถถามยามตามเวลาที่ดูในนาฬิกาว่าเวลาเท่าใด ก็สามารถออกคำพยากรณ์ได้ตามเวลานั้นทันที จะมีคว ...

บทนำสู่ความปลอดภัยทางการบิน

ความรู้ แนวคิดเกี่ยวกับความปลอดภัยทางการบิน ความปลอดภัยทางการบินในเชิงเศรษฐศาสตร์ โปรแกรมความปลอดภัยทางการบิน การสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุ ระบบการจัดการด้านนิรภัย

คณิตศาสตร์ ม.ปลาย แผนใหม่ล่าสุด สำหรับพิชิตข้อสอบในระบบ TCAS

คณิตศาสตร์ ม.ปลาย แผนใหม่ล่าสุด สำหรับพิชิตข้อสอบในระบบ TCAS** โดยรุ่นพี่วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (ไฟฟ้า) จุฬาฯ หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือที่น้องๆ ม.4-5-6 สามารถใช้ทำความเข้าใจ ทบทวนบทเรียน เพื่อให้ได้ concept ที่สำคัญครบถ้วนสำหรับใช้ในการสอบประจำภาคที่โรงเรียน และเตรียมพร้อมก่อนลงสนาม TCAS (O'NET , PA ...

ตำราแพทย์แผนเถื่อน เล่ม 1

คุยกันก่อนเถอะนะ “ไม่มีความสำเร็จใด จะชดเชยความล้มเหลวของสุขภาพได้” หนังสือเล่มนี้ ไม่ใช่ตำราแพทย์แผนปัจจุบัน ไม่ใช่ตำราแพทย์แผนตะวันตก ไม่ใช่ตำราแพทย์แผนตะวันออก ไม่ใช่ตำราแพทย์แผนโบราณ ไม่ใช่ตำราแพทย์ทางเลือก ไม่ใช่ตำราแพทย์แบบผสมผสาน แต่เป็น”ตำราแพทย์แผนเถื่อน” ผู้เขียนได้จัดทำตำราเถื่ ...

การจัดการของเสียอันตรายและกากอุตสาหกรรม (Hazardous and Industrial Waste Management)

หนังสือ การจัดการของเสียอันตรายและกากอุตสาหกรรม (Hazardous and Industrial Waste Management) เล่มนี้จึงเรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้เป็นตำราประกอบการเรียนวิชาการจัดการวัตถุและของเสียอันตราย สำหรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว ...

ศักยภาพของ AI: ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ในบทบาทหน้าที่ทางธุรกิจ

เนื่องจากการทำลายล้างของเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) ทุกธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัวสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) ตามนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 เพื่อก้าวสู่ Digital Thailand ในยุคดิจิทัล ทิศทางของธุรกิจกำลังขับเคลื่อนเข้าสู่ระบบอัตโนมัติ (Automation) ตัวแปรสำคัญที่ทำให้เกิดระบบอัตโนมัติในก ...

 
 
แสดงรายการที่ 1 ถึง 20 จาก 30 รายการ