logo

e-Service
ระบบสารสนเทศทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม
เพื่อประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือแนะนำ

 

เริ่มต้นประมูลลงทุนอสังหา เล่มแรก เล่มเดียว อ่านจบทำได้ทันที

หนังสือเล่มแรกที่จะเผยวิธีการประมูลอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ท่านผู้อ่าน ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่เริ่มต้น ไม่ว่าจะเป็นจุดเด่นของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ วิธีการประมูลทรัพย์ การประเมินราคาทรัพย์ การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน แผนการลงทุน การคำนวณผลตอบแทนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ข้อกฎหมาย ข้อควรระวัง ฯลฯ ตลอดจ ...

การถ่ายภาพด้วยกล้องฟิล์ม1 The Film Photo Vol.1

การถ่ายภาพด้วยกล้องฟิล์ม 1 The Film Photo Vol.1 เป็นการบันทึกเรื่องราวสองข้างทาง ด้วยกล้องฟิล์ม ยี่ห้อ Canon AE-1 เลนส์ 50 มม. ที่บางภาพต้องใช้เวลาถ่ายอยู่หลายปี กว่าจะได้ 1 ภาพ ต้องเรียนรู้เทคนิคของกล้อง ฟิล์ม และอุปกรณ์เสริมต่างๆ เพื่อให้ได้ภาพที่ต้องการ การถ่ายภาพด้วยกล้องฟิล์มนั้นยาก ทุกกระบวนกา ...

เซียนโซล่าเซลล์ ตอนปั้มน้ำโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร โซลาร์เซลล์

เซียนโซล่าเซลล์ ตอนปั้มน้ำโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร เป็นหนังสือให้ความรู้ในการการออกแบบระบบปั้มน้ำโซล่าเซลล์ จากพื้นฐานเบื่้องต้น จนปฏิบัติได้จริง มี คิวอาร์โค้ดวีดีโอ สแกนทำตามได้ทันที เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น และผู้อยากลงมือติดตั้งได้ด้วยตนเอง และผู้สนใจอยากประกอบอาชีพช่างติดตั้งโซล่าเซลล์ปั้มน้ำ ผู้ ...

การพยาบาลสุขภาพชุมชน : กระบวนการพยาบาลชุมชน อนามัยครอบครัว อนามัยโรงเรียน อาชีวอนามัย

การดำเนินงานการดูแลสุขภาพในชุมชน เป็นส่วนหนึ่งของงานพยาบาลชุมชนที่จะต้องรับผิดชอบในการดูแลผู้รับบริการทั้งบุคคล ครอบครัวและชุมชน ซึ่งการพัฒนาสุขภาพชุมชนในปัจจุบันเน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมโดยใช้ชุมชนทั้งชุมชนเป็นฐาน การมีส่วนร่วมของชุมชน การทำงานเป็นทีมและมีการนำกระบวนการพยาบาลมาใช้ใ ...

รายงานการเงินและการวิเคราะห์

ตำรารายงานการเงินและการวิเคราะห์เล่มนี้ เรียบเรียงเนื้อหาเพื่อให้ผู้อ่านสามารถวิเคราะห์รายงานการเงินได้อย่างเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ธุรกิจ การวิเคราะห์รายงานของผู้สอบบัญชี การทำความเข้าใจงบการเงินและวิเคราะห์นโยบายการบัญชี การวิเคราะห์งบการเงินในภาพรวม การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน การวิเ ...

ประมวลกฎหมายยาเสพติด พร้อมด้วยดัชนีค้น

สารบัญ พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 ประมวลกฎหมายยาเสพติด ภาค 1 การป้องกัน ปราบปราม และควบคุมยาเสพติด ลักษณะ 1 บทบัญญัติทั่วไป ลักษณะ 2 การป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด หมวด 1 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด ...

ทอยเส้นเล่นตุ๊กตุ่น

หนังสือรวมภาพ-เรื่องเล่า ตุ๊กตุ่น ทอยเส้น ของเล่นของสะสม การละเล่นของเด็กไทยในอดีต ขนาด กว้างxยาว 8x8 นิ้ว เข้าเล่มแบบไสกาว 160 หน้าสี ออฟเซ็ต ปกอ่อนสีเหลืองเคลือบด้าน (ปกสองชั้น ปกกันฝุ่นสีชมพู) ตั้งวงเล่าโดยสามสหาย มด ไวตามิลค์ (จุติ จันทร์คณา), ป๋าเอ๊กซ์ (อรรถกฤตย์ จีนมหันต์) และ กบ (ประจักษ์ ...

พจนานุกรมภาษาอินโดนีเซีย

พจนานุกรมภาษาอินโดนีเซีย-ไทย รวบรวมคำศัพท์มากกว่า +9,000 คำ พร้อมคำอ่าน

เรื่องเล่าเยาวชนนอกระบบ

https://anyflip.com/bplsl/tddy/?fbclid=IwAR3-S_E-m72YYc7QO4cS7q1XQU5uL03N9TaS6TVkXHiy4ZdfgSQbHRtNMVc

คู่มือติดตามหนุนเสริมการพัฒนาครูพี่เลี้ยงและเยาวชนนอกระบบ 4 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง (พัทลุง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)

ผลการพัฒนาครูพี่เลี้ยงและเยาวชนนอกระบบถอดมาเป็นคู่มือให้คนทำงานเพื่อการพัฒนาการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมให้กับเยาวชนที่ถูกผลักออกนอกระบบด้วยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งในระดับโครงสร้างและสถาบันทางสังคม และหวังว่าพอจะเป็นแนวทางที่ให้คนทำงานในภาคประชาสังคมสามารถจะนำไปใช้ในการทำงานได้บ้าง

เทคนิคและเครื่องมือเก็บข้อมูลจากสนามความขัดแย้งสู่ความร่วมมือ

หนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้เริ่มต้นทำงานภาคสนามท่ามกลางความขัดแย้ง ประกอบไปด้วยเทคนิคและเครื่องมือที่เป็นหลักการผสมผสานระหว่างมานุษยวิทยากับจิตวิทยา

กระซิบ

กระซิบ ... หนังสือรวมเรื่องสั้นสั่นผวา ฆาตกรรม ระทึกขวัญ ชวนขบคิด จากปลายปากกาของสิบสามนักเขียน ที่เราคัดสรรมาเพื่อความสุขในการอ่านของทุกคน มีครบรสทั้งน่าสนใจ น่าประหลาดใจ สืบสวน ระทึกขวัญ ราคาเล่มละ 329 บาท และแบบ e-book ตามลิงก์นี้ค่ะ https://www.mebmarket.com/web/index.php?action=BookDetails& ...

สอนให้ผู้เรียนเป็นจิตอาสา เล่มที่ 1

“สอนให้ผู้เรียนเป็นจิตอาสา เล่มที่ 1” คือหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชนที่ได้รวบรวมประสบการณ์เรื่องเล่าการเสริมพลังอำนาจตนเองให้กับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเป็นจิตอาสา ก่อนหน้าที่ผู้เขียนจะเข้าทำงานเป็นอาจารย์ประจำในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศร ...

การพยาบาลสุขภาพชุมชน : การแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชนด้วยกระบวนการพยาบาล

การพยาบาลสุขภาพชุมชน : การแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชนด้วยกระบวนการพยาบาล สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ISBN 978-616-577-949-4 จัดทำโดย ดร. ทิตยาวดี อินทรางกูร การแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชนด้วยกระบวนการพยาบาล เป็นส่วนหนึ่งของงานพยาบาลชุมชนที่จะต้องรับผิดชอบในการดูแลผู้รับบริการท ...

ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต

นวนิยายที่เต็มไปด้วยศัพท์แสงสัญลักษณ์ในทุกฉากตอน ฉาบซ่อนในเรื่องรักสามเส้าแสนธรรมดา ปรุงรสด้วยเสน่ห์รายละเอียดของความร่วมสมัย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 21 มาถึงแล้ว

What They Don’t Tell You In Sex Ed! A Resource For Transgender And Gender Diverse Communities On Sexual And Reproductive Health

Asia Pacific Transgender Network (APTN) has curated this resource for transgender people and communities across the region. Through this resource, we hope to answer frequently asked questions and address unvoiced experiences and anxieties of transgender persons about their bodies, sexuality, pleas ...

ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ จักรี ศรีจารุเมธีญาณ. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์.-- ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2563. 219 หน้า. 1. รัฐประศาสนศาสตร์. I. ชื่อเรื่อง. 351 ISBN 978-616-572-481-4

องค์การและการจัดการ

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ จักรี ศรีจารุเมธีญาณ. องค์การและการจัดการ.-- ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2563. 260 หน้า. 1. การบริหารองค์การ. I. ชื่อเรื่อง. 658 ISBN 978-616-577-104-7

เจาะประเด็นลึกแนวข้อสอบจริง ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป ทุกหน่วยงานราชการ

หนังสือแนวข้อสอบเตรียมสอบรับราชการภาค ก (ก.พ.) เล่มนี้ เป็นแนวข้อสอบ ตะลุยโจทย์ล้วน มีครบทุกวิชาที่ใช้สอบ ได้แก่ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์) วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (กฎหมาย) พร้อมเฉลยอธิบายละเอียด ให้ผู้อ่านได้ฝึกทำ ขอให้ผู้อ่านเชื่อว่าหนังส ...

การส่งสิ่งพิมพ์ตาม พ.ร.บ. จดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550

การส่งสิ่งพิมพ์ที่ได้รับเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) ที่หอสมุดแห่งชาติได้ออกให้ ให้ผู้พิมพ์ส่งสิ่งพิมพ์ จำนวน 2 ฉบับ ภายใน 30 วัน นับแต่วันเผยแพร่ ส่งที่ กลุ่มพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ถ.สามเสน วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

 
 
แสดงรายการที่ 1 ถึง 20 จาก 49 รายการ