logo

e-Service
ระบบสารสนเทศทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม
เพื่อประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือแนะนำ

 

คู่มือการบริการ ISSN ISBN และการจดแจ้งการพิมพ์

คู่มือขั้นตอนการใช้บริการ ISSN ISBN และการจดแจ้งการพิมพ์ สามารถดาวน์โหลดฉบับ ebook ได้ที่หัวข้อดาวน์โหลด

การออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยการคิดเชิงออกแบบ

หนังสือ "การออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยการคิดเชิงออกแบบ" Learning Experience Design (LXD) by Design Thinking ใช้คำว่า "การออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้" เพื่อต้องการเน้นย้ำว่าควรให้ความสำคัญกับประสบการณ์การเรียนรู้ที่จะออกแบบให้แก่ผู้เรียน และแน่นอนว่าผู้ที่จะออกแบบประสบการณ์ให้ผู้เรียนนั้นอาจไม่ใ ...

โกร้จยาม: วงเครื่องสายมอญ

👏จะพาท่านโลดแล่นไปในวัฒนธรรมดนตรีของชาวมอญ โกร้จยาม : วงเครื่องสายมอญ โดย พจณิชา ฤกษ์สมุทร หนังสือ โกร้จยาม: วงเครื่องสายมอญ มีผู้ให้ความสนใจอย่างกว้างขวาง ทําให้ผู้เขียน ปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนที่จะเป็นประโยชน์มากขึ้น สําหรับการตีพิมพ์ครั้งที่ 2 ผู้เขียนขอเรียนว่า หนังสือเล่มนี้ชื่อว่า “โกร้จยาม ...

เกษตรอัจฉริยะราชมงคลล้านนา

การใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเกษตรยุค 4.0 พื้นฐานที่เกษตรกรต้องรู้ การออกแบบความคิด บูรณาการศาสตร์ เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ลดต้นทุน สร้างมูลค่าให้ผลผลิต แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่แท้จริงในรูปแบบเครือข่ายออนไลน์ ถ่ายทอดเรื่องราวในหนังสือที่มิใช่เพียงหนังสือ แต่เป็นมากกว่าหนังสือ....

คู่มือมนุษย์ยุคทอง พระเจ้าบอก ให้เราหัวเราะ

หนังสือเล่มนี้ มีจุดเริ่มต้นจากการตามหาความจริงจาก คัมภีร์โบราณของอินเดียใต้ ที่ชื่อว่า Thirumandiram ซึ่งเป็นคู่มือมนุษย์จากโบราณกาล มหาสมุทรแห่งประสบการณ์ และความลึกลับของธรรมชาติ จารึกไว้โดย Siddhar Tirumoolar หรือ สิทธาติรุมูลา หนึ่งในผู้ทรงปัญญาทางการแพทย์เมื่อ 7,000 ปีก่อน ซึ่งฉันได้มีโอกาสได้ ...

สื่อสารอย่างไรให้ได้ใจคน

หากคุณต้องการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน พนักงาน หัวหน้า ครอบครัว และเพื่อน ได้ดีขึ้น หนังสือเล่มนี้ ออกแบบมาเพื่อคุณ! เรียนรู้ในการเป็นนักสื่อสารและการนำสารอย่างทรงประสิทธิภาพผ่านพื้นฐานของการสื่อสาร เขียนและออกแบบการฝึกโดย ครูเก๋ วรารักษ์ สู่โนนทอง วิทยากร กระบวนกร นักบำบัด นักสื่อสาร อดีตผู้อำนวย ...

แด่ความคิดถึง

หนังสือประเภทนวนิยาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 งานประกวดหนังสือดีเด่นเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 18 ประจำปี 2564 คำนิยมจากเซเว่นบุ๊คอวอร์ด "แด่ความคิดถึง " ของ ทนุธรรม เป็นเรื่องราวของวินกับทนิน ชายหนุ่ม 2 คนที่แบ่งห้องเช่าห้องชุดในคอนโดมิเนียมด้วยกัน วินจมจ่อมอยู่กับความเจ็บปวดจากอดีต ส่ว ...

รู้ความลับจับเงินล้าน กลยุทธ์เทรดขั้นสูง

''เมื่อเเสงเทียนหัวใจของเราสว่างเเล้ว จงจุดต่อให้คนอื่นต่อไป" สิ่งที่ยิ่งใหญ่มากกว่าอื่นใด คือการให้โดยที่ไม่หวังสิ่งตอบเเทน ได้เห็นรอยยิ้มของทุกคนที่เข้ามาในชีวิตขอเเค่พวกเขาที่ผมช่วยเหลือนำทางสามารถยืนได้ด้วยตัวเองเเบบมั่นคงยั่งยืนตลอดไปเเค่นี้มันก็ถึงเป้าหมายเเล้ว "กว่าร้อยพันเทรดเดอร์"ที่ผมส ...

เทคโนโลยียางและผลิตภัณฑ์โฟมยางธรรมชาติ

ยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ สารเคมีในยาง กระบวนการผลิตและขึ้นรูปยาง การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาง การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โฟมยางธรรมชาติ

รายงานประจำปีพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ปีการศึกษา 2564

โดยที่มาตรา 18 (7) แห่งพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 บัญญัติให้สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา มีหน้าที่จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และมาตรา 20 บัญญัติให้ “เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 5 ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ...

ชีวิตมีค่าของนายพิชัย-คุณหญิงจรวย รัตตกุล

ชีวิตมีค่าของนายพิชัย-คุณหญิงจรวย รัตตกุล หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพของนายพิชัยและคุณหญิงจรวย รัตตกุล ลูกหลานจัดทำขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของท่านทั้งสองที่ล่วงลับ โดยความพิเศษของหนังสืออนุสรณ์เล่มนี้ คือ นายพิชัย ได้เป็นผู้เขียนเรื่องราวเล่าชีวิตของต้นเองตั้งแต่วัยเด็ก ทำงาน แต่งงาน สร ...

สู่ความฝันอันสูงสุดของนายพิชัย คุณหญิงจรวย รัตตกุล

สู่ความฝันอันสูงสุด ของนายพิชัย คุณหญิงจรวย รัตตกุล หนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ นายพิชัย คุณหญิงจรวย รัตตกุล วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2565 สู่ความฝันอันสูงสุดของนายพิชัย คุณหญิงจรวย รัตตกุล ที่ร่วมกันในภารกิจต่างๆ ที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวไทยให้อยู่ดีมีสุข อันเป็นการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจ ...

ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์กับการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่น (พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม)

หนังสือ “ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์กับการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่น” ฉบับตีพิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นมาเพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ นโยบายสาธารณะ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถนำเอาทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ไปวิเคราะห์ อธิบาย หรือวิพากษ์วิจารณ์ปรากฏการ ...

อ่านคนออกด้วยจริตหก

หนังสืออ่านคนออกด้วยจริตหก เป็นการอธิบายลักษณะอุปนิสัยของบุคคล เพื่อให้เข้าใจถึงพื้นฐานจิตใจของเเต่ละคนซึ่งมีความเเตกต่างกัน เราจึงจำเป็นต้องเเยกเเยะเเละทำความเข้าใจลักษณะของผู้คนเเต่ละจริต เพื่อบรรลุประโยชน์ต่างๆ เช่น การเจรจาต่อรอง หรือเพื่อการเอาชนะคู่เเข่งหรือศัตรู หรือเพื่อความสุขในการอยู่ร่วมก ...

ชีวิตและความคิดของ ภีมราว รามยี อัมเบดการ์

สารัตถะจำนวนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับชีวประวัติของภีมราว รามยี อัมเบด การ์ มาจากบทความที่ท่านอ.สุรัตน์ โหราชัยกุล เคยเขียนตีพิมพ์ในคอลัมน์พินิจอินเดีย หนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์

ออกแบบนิตยสารเชิงสร้างสรรค์ (ฉบับปรับปรุง)

หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมเนื้อหาเรื่องการออกแบบนิตยสาร องค์ประกอบในงานออกแบบนิตยสาร เคล็ดลับการออกแบบอินโฟกราฟิกในนิตยสาร การสร้างอัตลักษณ์ให้กับนิตยสาร การเตรียมตัวออกแบบ ปฏิบัติการออกแบบ การออกแบบให้สวยด้วยต้นทุนต่ำ ตลอนจนการออกแบบนิตยสารออนไลน์ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้อ่านเกิดไอเดียและลงมือทำงานออกแบบน ...

Runes "รูนส์" อักขระพยากรณ์ และการผูกยันต์ร่ายคาถา (#ตำราอักษรรูนฉบับสมบูรณ์)

Runes อักษรรูน ศาสตร์ของชาวนอร์สโบราณ (นอร์ดิก) ที่ถ่ายทอดมาสู่ปัจจุบัน สามารถใช้เพื่อการทำนายดวงชะตา การพยากรณ์เหตุการณ์สำคัญ การลงอักขระยันต์ด้วยการผูกยันต์รูน (Bind Runes) หรือใช้เป็นไม้เท้าเวทมนต์ รูน สเตฟส์ (Rune Staves) หนังสือเล่มนี้บรรจุศาสตร์ทั้งหมดนี้ไว้ให้ท่านได้นำไปศึกษาเพิ่มเติม มีการเล ...

Bean Voyage ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ.

หนังสือโปรเจกต์ส่วนตัวที่เขียนทบทวนเรื่องราว 30 ปีของชีวิต เป็น #30yearsinreview ที่เขียนทบทวนไว้ก่อนจะก้าวเดินต่อไปอีกช่วงชีวิต มะเขือเทศเดินดิน. เภสัชกร นักจิตบำบัด และนักพฤติกรรมศาสตร์ เขียนหนังสือเล่มนี้ด้วยความตั้งใจว่าหากมีอะไรเป็นไปในช่วงนี้ ก็อยากจะให้มีหนังสือสักเล่ม ที่เป็น 'หนังสือง ...

เริ่มต้นประมูลลงทุนอสังหา เล่มแรก เล่มเดียว อ่านจบทำได้ทันที

หนังสือเล่มแรกที่จะเผยวิธีการประมูลอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ท่านผู้อ่าน ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่เริ่มต้น ไม่ว่าจะเป็นจุดเด่นของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ วิธีการประมูลทรัพย์ การประเมินราคาทรัพย์ การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน แผนการลงทุน การคำนวณผลตอบแทนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ข้อกฎหมาย ข้อควรระวัง ฯลฯ ตลอดจ ...

การถ่ายภาพด้วยกล้องฟิล์ม1 The Film Photo Vol.1

การถ่ายภาพด้วยกล้องฟิล์ม 1 The Film Photo Vol.1 เป็นการบันทึกเรื่องราวสองข้างทาง ด้วยกล้องฟิล์ม ยี่ห้อ Canon AE-1 เลนส์ 50 มม. ที่บางภาพต้องใช้เวลาถ่ายอยู่หลายปี กว่าจะได้ 1 ภาพ ต้องเรียนรู้เทคนิคของกล้อง ฟิล์ม และอุปกรณ์เสริมต่างๆ เพื่อให้ได้ภาพที่ต้องการ การถ่ายภาพด้วยกล้องฟิล์มนั้นยาก ทุกกระบวนกา ...

 
 
แสดงรายการที่ 1 ถึง 20 จาก 67 รายการ