logo

e-Service
ระบบสารสนเทศทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม
เพื่อประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชม
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 917769
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 617
ดาวน์โหลด
หนังสือแนะนำ

การออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยการคิดเชิงออกแบบ

หนังสือ "การออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยการคิดเชิงออกแบบ" Learning Experience Design (LXD) by Design Thinking ใช้คำว่า "การออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้" เพื่อต้องการเน้นย้ำว่าควรให้ความสำคัญกับประสบการณ์การเรียนรู้ที่จะออกแบบให้แก่ผู้เรียน และแน่นอนว่าผู้ที่จะออกแบบประสบการณ์ให้ผู้เรียนนั้นอาจไม่ใ ...

VDO แนะนำขั้นตอนการใช้บริการ
เข้าสู่ระบบ
ค้นหา