logo

e-Service
ระบบสารสนเทศทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม
เพื่อประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือแนะนำ

 

อ่านคนออกด้วยจริตหก

หนังสืออ่านคนออกด้วยจริตหก เป็นการอธิบายลักษณะอุปนิสัยของบุคคล เพื่อให้เข้าใจถึงพื้นฐานจิตใจของเเต่ละคนซึ่งมีความเเตกต่างกัน เราจึงจำเป็นต้องเเยกเเยะเเละทำความเข้าใจลักษณะของผู้คนเเต่ละจริต เพื่อบรรลุประโยชน์ต่างๆ เช่น การเจรจาต่อรอง หรือเพื่อการเอาชนะคู่เเข่งหรือศัตรู หรือเพื่อความสุขในการอยู่ร่วมก ...

ชีวิตและความคิดของ ภีมราว รามยี อัมเบดการ์

สารัตถะจำนวนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับชีวประวัติของภีมราว รามยี อัมเบด การ์ มาจากบทความที่ท่านอ.สุรัตน์ โหราชัยกุล เคยเขียนตีพิมพ์ในคอลัมน์พินิจอินเดีย หนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์

ออกแบบนิตยสารเชิงสร้างสรรค์ (ฉบับปรับปรุง)

หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมเนื้อหาเรื่องการออกแบบนิตยสาร องค์ประกอบในงานออกแบบนิตยสาร เคล็ดลับการออกแบบอินโฟกราฟิกในนิตยสาร การสร้างอัตลักษณ์ให้กับนิตยสาร การเตรียมตัวออกแบบ ปฏิบัติการออกแบบ การออกแบบให้สวยด้วยต้นทุนต่ำ ตลอนจนการออกแบบนิตยสารออนไลน์ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้อ่านเกิดไอเดียและลงมือทำงานออกแบบน ...

Runes "รูนส์" อักขระพยากรณ์ และการผูกยันต์ร่ายคาถา (#ตำราอักษรรูนฉบับสมบูรณ์)

Runes อักษรรูน ศาสตร์ของชาวนอร์สโบราณ (นอร์ดิก) ที่ถ่ายทอดมาสู่ปัจจุบัน สามารถใช้เพื่อการทำนายดวงชะตา การพยากรณ์เหตุการณ์สำคัญ การลงอักขระยันต์ด้วยการผูกยันต์รูน (Bind Runes) หรือใช้เป็นไม้เท้าเวทมนต์ รูน สเตฟส์ (Rune Staves) หนังสือเล่มนี้บรรจุศาสตร์ทั้งหมดนี้ไว้ให้ท่านได้นำไปศึกษาเพิ่มเติม มีการเล ...

Bean Voyage ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ.

หนังสือโปรเจกต์ส่วนตัวที่เขียนทบทวนเรื่องราว 30 ปีของชีวิต เป็น #30yearsinreview ที่เขียนทบทวนไว้ก่อนจะก้าวเดินต่อไปอีกช่วงชีวิต มะเขือเทศเดินดิน. เภสัชกร นักจิตบำบัด และนักพฤติกรรมศาสตร์ เขียนหนังสือเล่มนี้ด้วยความตั้งใจว่าหากมีอะไรเป็นไปในช่วงนี้ ก็อยากจะให้มีหนังสือสักเล่ม ที่เป็น 'หนังสือง ...

เริ่มต้นประมูลลงทุนอสังหา เล่มแรก เล่มเดียว อ่านจบทำได้ทันที

หนังสือเล่มแรกที่จะเผยวิธีการประมูลอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ท่านผู้อ่าน ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่เริ่มต้น ไม่ว่าจะเป็นจุดเด่นของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ วิธีการประมูลทรัพย์ การประเมินราคาทรัพย์ การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน แผนการลงทุน การคำนวณผลตอบแทนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ข้อกฎหมาย ข้อควรระวัง ฯลฯ ตลอดจ ...

การถ่ายภาพด้วยกล้องฟิล์ม1 The Film Photo Vol.1

การถ่ายภาพด้วยกล้องฟิล์ม 1 The Film Photo Vol.1 เป็นการบันทึกเรื่องราวสองข้างทาง ด้วยกล้องฟิล์ม ยี่ห้อ Canon AE-1 เลนส์ 50 มม. ที่บางภาพต้องใช้เวลาถ่ายอยู่หลายปี กว่าจะได้ 1 ภาพ ต้องเรียนรู้เทคนิคของกล้อง ฟิล์ม และอุปกรณ์เสริมต่างๆ เพื่อให้ได้ภาพที่ต้องการ การถ่ายภาพด้วยกล้องฟิล์มนั้นยาก ทุกกระบวนกา ...

เซียนโซล่าเซลล์ ตอนปั้มน้ำโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร โซลาร์เซลล์

เซียนโซล่าเซลล์ ตอนปั้มน้ำโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร เป็นหนังสือให้ความรู้ในการการออกแบบระบบปั้มน้ำโซล่าเซลล์ จากพื้นฐานเบื่้องต้น จนปฏิบัติได้จริง มี คิวอาร์โค้ดวีดีโอ สแกนทำตามได้ทันที เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น และผู้อยากลงมือติดตั้งได้ด้วยตนเอง และผู้สนใจอยากประกอบอาชีพช่างติดตั้งโซล่าเซลล์ปั้มน้ำ ผู้ ...

การพยาบาลสุขภาพชุมชน : กระบวนการพยาบาลชุมชน อนามัยครอบครัว อนามัยโรงเรียน อาชีวอนามัย

การดำเนินงานการดูแลสุขภาพในชุมชน เป็นส่วนหนึ่งของงานพยาบาลชุมชนที่จะต้องรับผิดชอบในการดูแลผู้รับบริการทั้งบุคคล ครอบครัวและชุมชน ซึ่งการพัฒนาสุขภาพชุมชนในปัจจุบันเน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมโดยใช้ชุมชนทั้งชุมชนเป็นฐาน การมีส่วนร่วมของชุมชน การทำงานเป็นทีมและมีการนำกระบวนการพยาบาลมาใช้ใ ...

รายงานการเงินและการวิเคราะห์

ตำรารายงานการเงินและการวิเคราะห์เล่มนี้ เรียบเรียงเนื้อหาเพื่อให้ผู้อ่านสามารถวิเคราะห์รายงานการเงินได้อย่างเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ธุรกิจ การวิเคราะห์รายงานของผู้สอบบัญชี การทำความเข้าใจงบการเงินและวิเคราะห์นโยบายการบัญชี การวิเคราะห์งบการเงินในภาพรวม การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน การวิเ ...

ประมวลกฎหมายยาเสพติด พร้อมด้วยดัชนีค้น

สารบัญ พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 ประมวลกฎหมายยาเสพติด ภาค 1 การป้องกัน ปราบปราม และควบคุมยาเสพติด ลักษณะ 1 บทบัญญัติทั่วไป ลักษณะ 2 การป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด หมวด 1 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด ...

ทอยเส้นเล่นตุ๊กตุ่น

หนังสือรวมภาพ-เรื่องเล่า ตุ๊กตุ่น ทอยเส้น ของเล่นของสะสม การละเล่นของเด็กไทยในอดีต ขนาด กว้างxยาว 8x8 นิ้ว เข้าเล่มแบบไสกาว 160 หน้าสี ออฟเซ็ต ปกอ่อนสีเหลืองเคลือบด้าน (ปกสองชั้น ปกกันฝุ่นสีชมพู) ตั้งวงเล่าโดยสามสหาย มด ไวตามิลค์ (จุติ จันทร์คณา), ป๋าเอ๊กซ์ (อรรถกฤตย์ จีนมหันต์) และ กบ (ประจักษ์ ...

พจนานุกรมภาษาอินโดนีเซีย

พจนานุกรมภาษาอินโดนีเซีย-ไทย รวบรวมคำศัพท์มากกว่า +9,000 คำ พร้อมคำอ่าน

เรื่องเล่าเยาวชนนอกระบบ

https://anyflip.com/bplsl/tddy/?fbclid=IwAR3-S_E-m72YYc7QO4cS7q1XQU5uL03N9TaS6TVkXHiy4ZdfgSQbHRtNMVc

คู่มือติดตามหนุนเสริมการพัฒนาครูพี่เลี้ยงและเยาวชนนอกระบบ 4 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง (พัทลุง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)

ผลการพัฒนาครูพี่เลี้ยงและเยาวชนนอกระบบถอดมาเป็นคู่มือให้คนทำงานเพื่อการพัฒนาการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมให้กับเยาวชนที่ถูกผลักออกนอกระบบด้วยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งในระดับโครงสร้างและสถาบันทางสังคม และหวังว่าพอจะเป็นแนวทางที่ให้คนทำงานในภาคประชาสังคมสามารถจะนำไปใช้ในการทำงานได้บ้าง

เทคนิคและเครื่องมือเก็บข้อมูลจากสนามความขัดแย้งสู่ความร่วมมือ

หนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้เริ่มต้นทำงานภาคสนามท่ามกลางความขัดแย้ง ประกอบไปด้วยเทคนิคและเครื่องมือที่เป็นหลักการผสมผสานระหว่างมานุษยวิทยากับจิตวิทยา

กระซิบ

กระซิบ ... หนังสือรวมเรื่องสั้นสั่นผวา ฆาตกรรม ระทึกขวัญ ชวนขบคิด จากปลายปากกาของสิบสามนักเขียน ที่เราคัดสรรมาเพื่อความสุขในการอ่านของทุกคน มีครบรสทั้งน่าสนใจ น่าประหลาดใจ สืบสวน ระทึกขวัญ ราคาเล่มละ 329 บาท และแบบ e-book ตามลิงก์นี้ค่ะ https://www.mebmarket.com/web/index.php?action=BookDetails& ...

สอนให้ผู้เรียนเป็นจิตอาสา เล่มที่ 1

“สอนให้ผู้เรียนเป็นจิตอาสา เล่มที่ 1” คือหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชนที่ได้รวบรวมประสบการณ์เรื่องเล่าการเสริมพลังอำนาจตนเองให้กับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเป็นจิตอาสา ก่อนหน้าที่ผู้เขียนจะเข้าทำงานเป็นอาจารย์ประจำในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศร ...

การพยาบาลสุขภาพชุมชน : การแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชนด้วยกระบวนการพยาบาล

การพยาบาลสุขภาพชุมชน : การแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชนด้วยกระบวนการพยาบาล สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ISBN 978-616-577-949-4 จัดทำโดย ดร. ทิตยาวดี อินทรางกูร การแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชนด้วยกระบวนการพยาบาล เป็นส่วนหนึ่งของงานพยาบาลชุมชนที่จะต้องรับผิดชอบในการดูแลผู้รับบริการท ...

ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต

นวนิยายที่เต็มไปด้วยศัพท์แสงสัญลักษณ์ในทุกฉากตอน ฉาบซ่อนในเรื่องรักสามเส้าแสนธรรมดา ปรุงรสด้วยเสน่ห์รายละเอียดของความร่วมสมัย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 21 มาถึงแล้ว

 
 
แสดงรายการที่ 1 ถึง 20 จาก 54 รายการ