logo

e-Service
ระบบสารสนเทศทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม
เพื่อประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์

ประชาสัมพันธ์และข่าว
หนังสือแนะนำ

The song : Lost god ลำนำสุดท้ายของพระเจ้า

ในโลกแห่งหนึ่งซึ่งมีเทพเจ้าอยู่หนึ่งองค์ 'เทพเซียร์' ท่านได้สร้างสิ่งต่าง ๆ มากมายรวมถึงมนุษย์ แต่ทว่ามนุษย์นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดที่สุดเท่าที่เคยสร้างมา พวกเขามีความคิดเป็นของตัวเองและนั่นทำให้เกิดเรื่องราวห้าเรื่องราวของคนห้าคนที่เกี่ยวข้องกับการสูญสิ้นยุคของเทพเจ้า ความจริงเหล่านั้นม ...

VDO แนะนำขั้นตอนการใช้บริการ
เข้าสู่ระบบ
ค้นหา