logo

e-Service
ระบบสารสนเทศทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม
เพื่อประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์

ประชาสัมพันธ์และข่าว

06/09/2564 14:59:52
หอสมุดแห่งชาติ ปิดบริการ ถึง 30 กันยายน 2564

หอสมุดแห่งชาติปิดทำการ ถึง 30 กันยายน 2564 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 37 ผู้ใช้บริการสามารถดำเนินการขอรับบริการทางระบบ e-service ได้ตามปกติ ขออภัยในความไม่สะดวก