logo

e-Service
ระบบสารสนเทศทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม
เพื่อประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์

ประชาสัมพันธ์และข่าว

25/03/2563 09:28:32
** ปิดให้บริการชั่วคราว** (COVID-19)

ประกาศปิดให้บริการ หอสมุดแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 25 เมษายน 2563 ขออภัยในความไม่สะดวก