logo

e-Service
ระบบสารสนเทศทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม
เพื่อประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์

ประชาสัมพันธ์และข่าว

21/05/2563 11:09:29
ปิดปรับปรุงระบบ

เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะทำการปรับปรุงระบบ ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 อาจทำให้ระบบ e-Service ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ขออภัยในความไม่สะดวก