08/11/2564 10:00:17
หอสมุดแห่งชาติ ปิดบริการ ถึง 30 กันยายน 2564

หอสมุดแห่งชาติปิดทำการ ถึง 30 กันยายน 2564 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 37 ผู้ใช้บริการสามารถดำเนินการขอรับบริการทางระบบ e-service ได้ตามปกติ ขออภัยในความไม่สะดวก